Medicinska njega i pomoć je svakodnevno na raspolaganju svim našim korisnicima. Stručno i specijalizirano osoblje 24h brine o Vašem zdravlju. vodeci racuna ne samo o vitalnim funkcijama. već i o prehrani, osobnoj higijeni, psihičkom stanju i raspoloženju.

0 Vašem zdravlju brine dežurni  liječnik. koji po potrebi poziva doktore konsultante različitih specijalnosti. Redovno se prate sve vitalne funkcije: krvni pritisak, tjelesna temperature, nivo šećera u krvi, temperatura. prati se unos lijekova, a po potrebi se rade i laboratorijske pretrage.

Uz konsultaciju sa doktorima. naše medicinske sestre i njegovateljice pružaju kompletne medicinske usluge.

U slučaju naglih ili težih pogoršanja zdravstvenog stanja naših korisnika pozivamo hitnu pomoć ili organiziramo prijevoz do nje. Polupokretnim i nepokretnim osobama nudimo kompletnu medicinsku njegu, psihološku podršku, pažnju i animaciju, primjerenu prehranu i osobnu higijenu kao i 24-satni nadzor.