Kako bi komisija za prijem i otpust korisnika doma za starije i nemoćne osobe vis mogla rješavati zahtjeve za smještaj, potrebito je da nam dostavite dolje navedenu dokumentaciju:

1. Zahtjev sa kratkim životopisom budućeg korisnika (s naznakom tel. Kontakta)

2. Socijalnu anamnezu ako upućuje centar za socijalnu skrb (tj. Ako cijenu opskrbnine snosi  ministarstvo rada i socijalne skrbi u cijelosti ili djelomično)

3. Preslika domovnice

4. Preslika izvoda iz matice rođenih

5. Preslika osobne iskaznice

6. Preslika posljednjeg odreska mirovine

7. Potvrda nadležnog liječnika sa dijagnozom kroničnih bolesti, i popisom terapije koju uzima

8. Potvrda nadležnog liječnika da kandidat za smještaj ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i tbc-a

9. Preslika zdravstvene iskaznice

10. Preslika dopunskog zdravstvenog osiguranja

11. Preslika OIBA-a budućeg korisnika

12. Preslika osobne iskaznice osobe koja će participirati u cijeni smještaja7

13. Preslika oib-a supotpisnika