Medicinska njega i pomoć je svakodnevno na,raspolaganju svim našim korisnicima. Stručno i specijalizirano osoblje 24h brine o Vašem zdravlju. vodeći računa ne samo o vitalnim funkcijama. već i o prehrani, osobnoj higijeni, psihičkom stanju i raspoloženju.

0 Vašem zdravlju brine dežuni lječnik. koji po potrebi poziva doktore konsultante različitih specijalnosti. Redovno se prate sve vitalne funkcije: krvni pritisak, tjelesna temperature, nivo šećera u krvi,emperatura. prati se unos ljekova, a po potrebi se rade i laboratorijske pretrage.

Uz konsultaciju sa doktorima. naše medicinske sestre i njegovateljice pružaju kompletne medicinske usluge.

U slučaju naglih ili težih pogoršanja zdravstvenog stanja naših korisnika pozivamo hitnu pomoć ili organiziramo prijevoz do nje.

Polupokretnim i nepokretnim osobama nudimo kompletnu medicinsku njegu, psihološku podršku, pažnju i animaciju, primjerenu prehranu i osobnu higijenu kao i 24-satni nadzor.

Prehrana je pod kontrololm nutricioniste. Redovno se pripremaju različiti obroci i užine, a za stanare čija dijagnoza to zahtjeva , organiziramo i pripremamo poseban režim prehrane.

.